Certyfikat Atex

Nasze produkty mają certyfikat Atex (Atmosphere Ecplosible) dotyczący ochrony przeciwwybuchowej. Są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej w tym zakresie.