CHP GROUP

Wykonywanie instalacji wysokociśnieniowych
Pomiary przepływów
Systemy sterowania i zarządzania
Wypalanie blach

INTERTEX

Produkcja materiałów trudnopalnych
Tkaniny i odzież robocza
Systemy identyfikacji elektronicznej
Czytniki, górnictwo